verzija 2017.03.000

Sociala

 • Dokumentacija forme Sociala: Urejeno je vlaganje dokumentov iz form Prošnje, Komisija, Stanovalec in Zaključek dogovora v dokumentni sistem eRegistrator. Program nas ob tiskanju oziroma shranjevanju dokumenta vpraša, ali želimo le-tega arhivirati. V primeru, da izberemo DA, se dokumnent vloži v eRegistrator. V primeru izbire NE, pa se dokument ne vloži. V primeru, da ima uporabnik že določeno šifro iCentra (forme Komisija, Stanovalec in Zaključek dogovora) se dokument v eRegistrator shrani na to šifro. V primeru, da uporabnik šifre iCentra še nima določene (forma Prošnje), pa se dokumentacija shrani na šifro, ki jo določimo v Nastavitve - Osnovni podatki - zavihek Dodatno - polje iCenter
 • Poročila – Generator poročil:
  • Dodano poročilo Način plačila – seštevek/občinah. Poročilo prikazuje način plačila po občinah stalnega prebivališča stanovalcev. Podatki se črpajo iz forme Sociala – Stanovalec – zavihek Način pačila-Soc obrazec.
  • Na poročilu Stanovalci v zavodu je urejen izpis na izbrani datum. 

 

Zdravstvo

 • Zdravstveni karton – zavihek Terapija: Urejeno pravilno preskakovanje (s tipkami Enter oz. Tab) med vnosnimi polji. 
 • Šifranti - Šifrant zdravstva - Zavarovalnice: Dodan stolpec Šifra iCentra, kjer za ZZZS določimo šifro stranke iCenetr. To je pogoj, da se izdani računi zdravstvene nege uspešno shranjujejo v eRegistrator. 

 

Obračun

 • Sociala -  Pošiljanje računov - tiskanje položnic: Dodan X v okence Izjava na UPN obrazcu.
 • Zdravstvo – Obračun: Urejeno vlaganje izdanih računov zdravstvene nege (pdf in xml) v dokumentni sistem eRegistrator. Xml dokument se shrani v trenutku, ko ga pripravimo. Pdf izdanih računov pa se shrani ob tiskanju oziroma shranjevanju dokumenta. Program nas vpraša, ali želimo dokument arhivirati. V primeru, da izberemo DA, se dokumnent vloži v eRegistrator. V primeru izbire NE, pa se dokument ne vloži. Pri tem je pomembno, da imamo v šifrantu Zdravstvo - Šifranti - Šifrant zdravstva - Zavarovalnice - stolpec Šifra iCentra določeno šifro stranke iCenter za ZZZS.  

 

Nastavitve

 • Osnovni podatki – zavihek Dodatno: Dodano polje iCenter. Tu vpišemo šifro stranke iCenter, na katero želimo, da se nam shrani dokumentacija iz forme Sociala za prosilce, katerim šifra stranke iCentra še ni določena. Priporočamo, da na tem mestu nastavite šifro stranke iCentra, ki jo imate v šifrantu strank iCentra določeno za vaš zavod (v večini primerov je to šifra stranke 0000001). 

 

Administracija

 • Operaterji: Dodana možnost Obveščaj o spremembi cene LZM. Če je možnost aktivna, se ob vsaki prijavi operaterja v modul SZO preverijo cene LZM. Program prebere ceno zdravil iz cenika LZM-jev in jo primerja s ceno objavljeno v Centralni bazi zdravil (povečano za DDV s stopnjo 9,5%). Če je cena v ceniku večja kot v CBZ, se prikaže opozorilo. Pri tem se še popravi cena zdravila v Zdravstvo – Šifranti – Šifrant zdravstva – Zdravila. Cene v Obračun – Ceniki – Skupni vnos – Ločeno zaračunljiv material morate popraviti sami. 

Natisni