Verzija 2017.02.000

 • Knjiženje
  • Predprejemi
   • Dodatna ureditev izračuna in knjiženja prispevkov za promocijo
    • V primeru stornacij, t.j. negativnih količin se pri knjiženju za sektor mesa na konto dobavitelja prispevek ustrezno prišteje/odšteje.
    • V podatkovne sete predprejema je urejen način izračuna za število glav govedi, katerega se lahko uporablja pri kreiranju obrazcev.
   • Ob izhodu iz vnosa predprejema je kontrola na usklajenost zneska računa in vsoto zneskov fakturnih vrednosti po vrstici. V primeru neusklajenosti je možnost uskladiti neusklajene podatke. Pri tem se ustrezno preračunajo tudi nabavne vrednosti in kalkulirane prodajne cene.
   • Odpravljena težava pri kopiranju predprejema, ko v primeru izbora Spremeni predznak količin ni spremenilo predznaka  zneska računa in odvisnih stroškov.

Natisni