verzija 2017.02.000

  • Preglednica:
    • Izbor računov: Spremenjeno filtriranje za opcijo Neplačani  računi izdani/prejeti v izbranem obdobju. Prikazuje samo račune z oznako, da se obračunavajo po plačani realizaciji. 
  • Pripomočki:
    • Kontrola obračuna po plačani realizaciji (SAOP Poročevalec)

 

Natisni