verzija 2017.02.000

Dvostavno knjigovodstvo

  • Dnevne obdelave > Pregled kartice: Izvedena je optimizacija priprave podatkov na pregledu kartice
  • Dnevne obdelave > Plačevanje: Urejena napaka, ko se vrstica v plačevanju ni obarvala z modrim, ko smo plačilu določili konto
  • Izpisi in pregledi > Odprte postavke
    • Urejen je prikaz na izpisu, če prikazujemo stranke po abecedi in jih grupiramo po gruči
    • SID poročanje - Urejeno, da se prikazujejo tudi zaprti dokumenti, urejene so kontrole za lažjo pripravo plačil, dodana je legenda z opozorili, v excel se polni podatek o kraju, urejeno predlaganje parametrov za pripravo poročila

 

Natisni