Verzija 2017.01.000

 • Šifranti
  • Knjige naročil
   • Na knjigi naročil dobaviteljem dodana nastavitev "Ohrani datum dobave vrstic". Ob vpisu datuma potrditve na dokumentu se datum dobave po vrsticah spremeni ali pa ne glede na nastavitev.
 • Naročila kupcev in odpremni nalogi
  • Na odpremnih nalogih dodana možnost dodajanja priponke dokumenta.
 • Naročila dobaviteljem in prevzemi
  • Ob vpisu datuma potrditve na naročilu se datum dobave po vrsticah spremeni ali pa ne glede na nastavitev na knjigi naročil.
  • Optimizirana je procedura za knjiženje prevzemov v MSP. S tem je tudi odpravljena težava pri polnjenju planske cene.

Natisni