Verzija 19.01.002

  • Pripomoček za pripravo aneksov in povišanje plačnih razredov

Natisni