Uvoz vrstic naročila dobavitelju

 • Vrstice naročila kupca se lahko uvozijo iz različnih datotek za nadalnje obdelave. To se naredi tako, da se z klikom na desno tipko na miški na vrsticah naročila kupca odpre meni, kjer izberemo »Uvoz vrstic…«.
 • Ob tej izbiri se nam odpre pogovorno okno za uvoz podatkov.
 • V njem se izbere spefikacijo, ki jo je potrebno predhodno nastaviti. In z klikom na gumb »Uvozi« se v spodnjo preglednico uvozijo podatki kateri so predhodno nastavljeni. Minimalno morata biti v izvorni datoteki šifra in količina artikla.
 • Če so uvožene vrstice rdeče, pomeni, da je z njimi nekaj narobe oz. največkrat, da manjka šifra artikla v šifrantu artiklov. To lahko dodamo z klikom na gumb »Dodaj novo šifro artikla«. Ob aktiviranju se odpre vnosno okno iz šifranta artiklov v katerem dopolnimo manjkajoče podatke.
 • Ko dopolnimo vse manjkajoče podatke se vrstice v preglednici obarvajo črno.
 • V tem primeru jih lahko uvozimo v vrstice naročila z gumbom »Izberi«.
 • V primeru raznih napak se izpiše protokol z napakami.
 • Zavihek Analitike
 • Opis – vnos ali izbira opisa artikla iz šifranta artiklov.
 • Stroškovno mesto – vpišemo šifro stroškovnega mesta oziroma ga izberemo iz šifranta stroškovnih mest. Na tem mestu lahko stroškovna mesta tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo.
 • Stroškovni nosilec - vpišemo šifro stroškovnega nosilca oziroma ga izberemo iz šifranta stroškovnih nosilcev. Na tem mestu lahko stroškovne nosilce tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo.
 • Referent – vpišemo šifro referenta (prodajnega) oziroma ga izberemo iz šifranta referentov. Na tem mestu lahko referente tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo.
 • Delovni nalog – vpišemo poljuben tekst (malih črk ni možno vnašati).
 • Analitika - vpišemo šifro analitike oziroma jo izberemo iz šifranta analitik. Na tem mestu lahko analitike tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo.

Natisni