Uvoz stroškov izplačevalca z obračunom pogodb strankam

V spodnjem delu preglednice Obračun za ibrano vrsto osebnih prejemkov se nahaja gumb Obračun pogodb , s pomočjo katerega se prikaže preglednica za vnos obračunskih podatkov po pogodbenih strankah. Podatke o zneskih, ki jih izplačevalec nameni obračunu pogodb lahko uvažamo v program DOP s pomočjo gumba , ki se nahaja nad preglednico za vnos obračunskih podatkov po pogodbenih strankah. . Z aktiviranjem gumba Uvoz podatkov  se prikaže okno za nastavitve uvoza, v katerem določimo:

Mapa za uvoz – vnesemo ali izberemo ime mape, kjer so shranjeni podatki za uvoz. Pri naslednjem uvozu program sam predlaga nazadnje vneseno oz. izbrano mapo.

Stranke od - do – program predlaga uvoz za vse pogodbene stranke, za katere obstajajo zapisi v uvozni datoteki. Sami lahko omejimo uvoz le na posameznega ali skupino pogodbenikov. Če šifre ne poznamo, kliknemo na gumb  (Alt+ò) in jo poiščemo ter označimo.

Uporabi tečajno listo – oznaka  omogoča uporabo tečajne liste, ki smo jo predhodno vnesli v Šifrante in nastavitve. Ob potrditvi uporabe tečajne liste z oznako  moramo izpolniti še podatke v razdelku Uporaba tečajne liste.

Šifra domače denarne enote – podatek se le prikaže glede na izibro denarne enote v nastavitvah programa.

Šifra tečajne liste – Šifra tečajne liste mora pred tem obstajati v šifrantu Tečajne liste, ki se odpre, če kliknemo na gumb . Če iskana tečajna lista ni še vnesena, jo dodamo v šifrant s klikom na gumb Vnesi zapis (Insert) . Nato shranimo novi vnos s klikom na gumb Potrdi in ga prenesemo v nastavitve uvoza s pomočjo gumba Izberi. Pri naslednjem uvozu bo program sam predlagal nazadnje vneseno oz. izbrano šifro tečajne liste.

Vrsta tečaja – izberemo lahko Nakupni, Srednji ali Prodajni tečaj.

Denarna enota uvozne datoteke – želena denarna enota mora pred tem obstajati v šifrantu Denarnih enot, ki se odpre, če kliknemo na gumb . Če iskana denarna enota ni še vnesena, jo dodamo v šifrant s klikom na gumb Vnesi zapis (Insert) . Nato shranimo novi vnos s klikom na gumb Potrdi in ga prenesemo v nastavitve uvoza s pomočjo gumba Izberi. Pri naslednjem uvozu bo program sam predlagal nazadnje vneseno oz. izbrano denarno enoto.

Preračun tečaja na dan – obvezno vnesemo datum za preračun tečaja. Program sam predlaga datum izplačila, ki smo ga vnesli pri izbranem obračunu.

Tečaj – program izračuna tečaj, če smo potrdili Uporabo Tečajne Liste s pomočjo oznake  . Sicer sami vnesemo tečaj ali pa pustimo 1, če so zneski, ki se bodo uvažali, v domači denarni enoti.

Šifra vrste izplačila - želena vrsta izplačila mora pred tem obstajati v šifrantu Vrst izplačil, ki se odpre, če kliknemo na gumb . Če iskana vrsta izplačila ni še vnesena, jo dodamo v šifrant s klikom na gumb Vnesi zapis (Insert) . Nato shranimo novi vnos s klikom na gumb Potrdi in ga prenesemo v nastavitve uvoza s pomočjo gumba Izberi. Pri naslednjem uvozu bo program sam predlagal nazadnje vneseno oz. vrsto izplačila.

Stroškovno mesto – šifra stroškovnega mesta mora pred tem obstajati v šifrantu Stroškovna mesta, ki se odpre, če kliknemo na gumb . Če stroškovno mesto ni še vneseno, ga dodamo v šifrant s klikom na gumb Vnesi zapis (Insert) . Nato shranimo novi vnos s klikom na gumb Potrdi in ga prenesemo v nastavitve uvoza s pomočjo gumba Izberi.

Stroškovni nosilec – šifra stroškovnega nosilca mora pred tem obstajati v šifrantu Stroškovni nosilci, ki se odpre, če kliknemo na gumb . Če iskani stroškovni nosilec ni še vnesen, ga dodamo v šifrant s klikom na gumb Vnesi zapis (Insert) . Nato shranimo novi vnos s klikom na gumb Potrdi in ga prenesemo v nastavitve uvoza s pomočjo gumba Izberi.

Referent – šifra in naziv referenta morata pred tem obstajati v šifrantu Referenti, ki se odpre, če kliknemo na gumb . Če referent ni še vnesen, ga dodamo v šifrant s klikom na gumb Vnesi zapis (Insert) . Nato shranimo novi vnos s klikom na gumb Potrdi in ga prenesemo v nastavitve uvoza s pomočjo gumba Izberi.

Delovni nalog – vnesemo poljubno oznako dolgo največ 20 znakov.

 

 

Z gumbom , ki se aktivira, ko so vneseni vsi obvezni podatki, sprožimo uvoz pred katerim se odpre še opozorilno okno:

S potrditvijo se prične izvajati uvoz podatkov med katerim je odprto pogovorno okno, ki prikazuje število trenutno prebranih zapisov in šifro pogodbene stranke, ki se trenutno obdeluje.

V program se uvozijo šifre strank in zneski pod naslednjimi pogoji:

Šifre strank, ki so vnesene v uvozni datoteki, morajo obstajati tudi v šifrantu strank programa OPZ.

Za prejemnika pogodbenih izplačil v izbranem obračunu ne smejo obstajati obračunski podatki.

Za pogodbeno stranko mora biti vnesena pogodba v šifrantu pogodb.

Po končanem uvozu program izpiše protokol z napakami in statistiko uvoza.

Natisni