Uvoz šifranta knjig servisov

Podatke iz šifranta Knjige servisov uvozimo v besedilne datoteke. Ob kliku na gumb  - Uvoz podatkov se odpre okno, kjer podamo podrobnosti za želeni uvoz.

V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri uvozu.

  • Uvozna datoteka – vnesemo ali izberemo mapo, v kateri imamo podatke o knjigah. Pri določanju poti si pomagamo s klikom na gumb . Odpre se novo okno, kjer postopoma določimo pot do mape. Podatek se ohrani in se naslednjič predlaga.
  • Konverzija iz – izberemo ustrezno konverzijo glede na kodno tabelo znakov, katero imamo nastavljeno v računalniku. Na voljo imamo: 852 (LATIN 2), WIN 1250 in PC NOVA.
  • Način prenosa – imamo tri možnosti:
  • Dodajanje in popravljanje zapisov: obstoječe knjige popravi, nova doda.
  • Samo dodajanje zapisov: doda samo nove knjige .
  • Prekrijemo obstoječe stanje: briše obstoječi šifrant knjig in doda knjige iz uvoza. Pred tem se izpiše še opozorilo: »Trenutno zapisani podatki za izbranega uporabnika se bodo prekrili s podatki novega prevzema. Želite nadaljevati z delom? Da/Ne.«

Natisni