Uvoz novih delovnih mest za javni sektor

Ministrstvo za javno upravo je objavilo nov Katalog funkcij, delovnih mest in nazivov. Pripravili smo datoteko, s katero v šifrant dodate nova delovna mesta.

Opozorilo: to navodilo je namenjeno samo uvozu novih delovnih mest (tistih, ki do sedaj v katalogu še niso obstajala). 

Uvoz novih delovnih mest za javni sektor

Natisni