Uvoz iz proračunskih postavk

V Plan se bodo prenesle vse proračunske postavke, ki še niso zapisane v izbranem letu in številki plana. Planiran znesek bo nič.

 

Natisni