Usklajevanje dokumentov

Če smo dokument preimenovali ali ga prenesli na kakšno drugo mesto (npr. s pomočjo raziskovalca), nam vpisane lastnosti kažejo na neobstoječ dokument. Če želimo izbrisati vse te neveljavne lastnosti, zaženemo usklajevanje dokumentov.

Program nas najprej vpraša, ali želimo podroben izpis tistih lastnosti, ki se bodo s to obdelavo izbrisale. Na tak način lahko kasneje lažje dodajamo te lastnosti pravemu dokumentu.

Če želimo podroben izpis brisanih lastnosti, pustimo kljukico »Natančen opis brisanih podatkov«, sicer pa kljukico izbrišemo.

Ko izbiro potrdimo, nas program še enkrat opozori.

Če z obdelavo nadaljujemo, bo program vsem lastnostim, ki smo jih vpisali, preveril, če imajo veljaven dokument. Tiste, ki kažejo na neobstoječ dokument, bodo izbrisane.

Seznam izbrisanih lastnosti lahko še natisnemo.

Natisni