Urejanje podatkov o naročilih

  • Podatke urejamo tako, da najprej v preglednici Naročanje dobaviteljem označimo izbrano naročilo, nato pa kliknemo na gumb  - Popravi zapis (Enter). Odpre se okno s podatki o izbranem naročilu. Urejamo lahko le podatke naročil, ki še niso bila zaključena ali stornirana.

Natisni