Ukinitev izravnave po ZUJF

Z letom 2018 so prenehali veljati varčevalni ukrepi, ki so se nanašali na število dni letnega dopusta. V nadaljevanju navodila je prikazan postopek posodobitev nastavitev programa Kadrovska evidenca zaradi prenehanja veljavnosti izravnave po ZUJF-u.

Ukinitev izravnave po ZUJF

Natisni