Tiskanje storitev

S klikom na gumb  Tiskanje šifranta (Ctrl+P) se odpre okno Izbor podatkov.

·      Od – do šifre storitve – omejimo izpis storitev. Program predlaga izpis od začetka do konca (prazna polja).

·      Delni naziv storitve – izpis lahko omejimo tudi po delnem nazivu. Na primer imamo dopoldansko in popoldansko malico. Če vpišemo samo malica, nam bo izpisal obe storitvi.

·      Obrok – izberemo, ali se bodo tiskale vse storitve, ali samo storitve, ki so obroki, ali samo storitve, ki niso obroki.

·      Tiskanje opomb – izberemo, ali se bodo opombe tiskale ali ne.

·      Razvrščanje – odločimo se, ali bodo zapisi pri tiskanju urejeni po šifri oziroma po nazivu storitve naraščajoče.

·      Opis liste - v polje lahko vnesemo besedilo, ki se bo izpisalo v glavi liste.

 

Natisni