Tiskanje šifranta Tipi nalogov

Pri tiskanju šifranta Tipi nalogov  se lahko poljubno omejimo od .. do tipa naloga. Ta ukaz nam služi tudi kot kontrola oziroma pregled nad vnesenimi podatki.

Natisni