Subvencije obrokov po 1.1.2016

S 1. januarjem 2015 stopi v veljavo Zakon o spremembi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
(ZUPJS-D, UL 57/2015), po katerem se prvi odstavek 26. člena spremeni in spremenjen se glasi:

(1)  

Subvencija kosila pripada tistim učencem, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku znaša:

– do 18 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji – subvencija pripada v višini cene kosila;

– nad 18 % do 30 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji – subvencija pripada v višini 70 % cene kosila;

– nad 30 % do 36 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji – subvencija pripada v višini 40 % cene kosila.

 

V skladu s to zakonsko spremembo se je modul Obračun storitev
spremenil tako, da so se znotraj okna Nastavitve programa - zavihek Evidentiranje obrokov polja vezana na nastavitve subvencij zaklenila. Vnos tam ni več mogoč.
 

Subvencije obrokov po 1.1.2016

Natisni