Subvencije obrokov

Obdelava subvencije obrokov so namenjene popisu vrnjenih odločb, ki jih izdajajo CSD-ji ali popisu Dodatnih subvencij, ki jih dajejo nekatere občine..

OPOZORILO: Zakon o šolski prehrani, 25. člen pravi, da do osebnih podatkov iz prvega odstavka 25. člena lahko dostopajo le s strani ravnatelja pooblaščeni delavci šole, ki opravljajo dela in naloge na področju šolske prehrane. V OST je obdelava Subvencije obrokov vezana na varnostni sistem (iCenter > Administracija > Varnostni sistem > Varnostni sistem – aplikacijski > OST – Evidentiranje obrokov – Subvencije obrokov), tako da lahko vnos podatkov omejite na samo za to določene osebe (ostalim dostop odvzamete!), npr. svetovalne delavke.

Po kliku na Subvencije obrokov se vam odpre preglednica z vsemi do sedaj vnesenimi subvencijami. Vnos začnete tako, da kliknete na gumb Vnesi zapis (Insert).

Natisni