Stroškovna mesta

  • Šifrant Stroškovna mesta je preglednica, ki prikazuje stroškovna mesta, ki jih uporabljamo pri pripravi naročila in so pomembna za pripravo knjižb v finančno knjigovodstvo v WIN okolju (DK). Vnašanje, popravljanje, brisanje ter izpisovanje šifranta stroškovnih mest, so natančneje prikazani v Šifrantu Stroškovna mesta.

Natisni