Sprememba statusa

Sprememba statusa v Zavrnjeno ali v Evidentirano iz Predloženo pomeni, da vnesenih podatkov naročila ne bo mogoče več spreminjati in samega naročila ne bo mogoče več brisati.

V primeru, da kliknemo na gumb Zavrnitev, se po kliku na Potrdi v opozorilnem oknu status naročila spremeni v Zavrnjeno. Pred tem nas program še opozori, da bo prišlo do spremembe statusa in ta postopek lahko prekinemo s klikom na Opusti.

V primeru, da kliknemo na gumb Odobritev, se po kliku na Potrdi v opozorilnem oknu status naročila spremeni v Evidentirano. Pred tem nas program še opozori, da bo prišlo do spremembe statusa in ta postopek lahko prekinemo s klikom na Opusti.

Po spremembi statusa se aktivirajo gumbi Povabilo k oddaji ponudbe, Ponudba, Izjava o izpolnjevanju pogojev in Priprava datoteke. Na dnu okna se aktivira tudi gumb Ustavitev postopka.

Natisni