Sprememba del.časa, del.mesta in PR med mesecem

Navodilo za vnos podatkov zaposlenega v primeru razporeditve na več delovnih mest ter v primeru spremembe delovnega časa, delovnega mesta ali plačnega razreda med mesecem:

Sprememba del.časa, del.mesta in PR med mesecem

Natisni