Splošni podatki

Na zavihku Splošni podatki (Alt S) vnašamo nekatere splošne podatke o artiklu.

Naziv 2. del – vpišemo drugi del naziva artikla.

Kratek naziv – pri vnosu novega artikla se predlaga prvih trinajst znakov polja Naziv. Predlagani tekst lahko poljubno spreminjamo.

Tip artikla -  vpišemo ali izberemo oznako tipa artikla.  Vnos podatka je obvezen. Artiklu, ki ima oznako Uporaba , lahko podatek le omejeno spreminjamo in sicer med artikli, ki se jim vodijo zaloge in artikli, ki se jim ne vodijo zaloge.

Merska enota – vpišemo ali izveremo mersko enoto za artikel.

Stopnja DDV – vpišemo šifro DDV oziroma jo poiščemo v šifrantu Stopnje DDV. Na tem mestu lahko šifre DDV tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Vnos podatka je obvezen. Predlaga se zadnje vnesena stopnja DDV.

Vračilo DDV -  označimo ali se za artikel vrača DDV pri izvozu v potniškem prometu  ali se ne  prazno.

Skupina artikla – vpišemo šifro skupine artikla oziroma jo poiščemo v šifrantu skupine artiklov. Na tem mestu lahko skupine artiklov lahko tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo.

Šifra za primerjavo – vpišemno poljuben tekst, ki pomeni šifro za združevanje podatkov v nekaterih programih (OSP).

Ime za iskanje – poljuben tekst do 255 znakov, po katerem se tudi išče dani artikel.

Klasifikacija – vpišemo šifro klasifikacije oziroma jo poiščemo v šifrantu klasifikacije. Na tem mestu lahko klasifikacije tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo.

Tarifna oznaka – vpišemo šifro tarifne oznake oziroma jo poiščemo v šifrantu tarifne oznake. Na tem mestu lahko tarifne oznake tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo.

Črtna šifra -  vpišemo črtno šifro artikla. Vnašamo jo lahko tudi s pomočjo čitalca črtne kode. Če izberemo  (Alt E), se nam izračuna kontrolna številka po EAN sistemu. Osnovni podatek v polju črtna šifra mora biti do dvanajstmesten številčen podatek. Do sedemmestni podatki pripravijo črtno šifro EAN-8 ostali pa EAN-13. Če imamo v nastavitvah okolja vnesen ključ EANARTIKEL nam program ob pritisku na ta gumb prepiše vnesene številke pri tem ključu in preračuna EAN kodo. Če imamo v nastavitvah okolja vneseno EANARTIKEL2 pa se lahko pred tem vnese želeno številko v EAN kodo in potem naredi »Preračun EAN«. Program potem doda predpono in pripiše vneseno številko, ter izračuna trinajsto(13) mesto v EAN kodi. V primeru, da imamo vneseno EANARTIKEL in EANARTIKEL2 se upošteva EANARTIKEL2 kot prioritetni. Poleg tega sistema obstaja še pomožni t.i. izračun interne EAN kode. Če imamo v nastavitvah okolja ključ »EANARTIKEL_I«, potem je viden in aktiven tudi gumb »Interna EAN«. Tako imamo lahko v sistemu dva predloga za izračun EAN kod, enega osnovnega in enega za potrebe notranjega označevanja. Gumb »Preveri EAN« preveri pravilnosti kontrolnega znaka v izračunani EAN kodi in jo po potrebi zamenja, če ni pravilna.

Oddelek – vpišemo šifro oddelka oziroma jo poiščemo v šifrantu oddelki. Na tem mestu lahko oddelke tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo.

Knjižna skupina - vpišemo šifro knjižne skupine oziroma jo poiščemo v šifrantu knjižne skupine. Na tem mestu lahko knjižne skupine tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo.

Dodatna ME – vpišemo oznako dodatne merske enote, ki se bo uporabljala za preračun v nadomestno mersko enoto.

Količina v dodatni ME – vnesemo količino v osnovni merski enoti, ki je v eni dodatni merski enoti in to le v primeru, da je izpolnjeno polje Dodatna ME.
Npr. artikel ima osnovno mersko enoto »kos« in dodatno mersko enoto »duc« za ducat. V tem primeru vpišemo v to količino 12, ker je v 1 ducatu 12 kosov.

Prioriteta – vnesemo oznako prioritete artikla, ki se uporablja v primeru, da imamo v bazi podatkov več »enakih« artiklov. 9 pomeni najvušjo prioriteto,  neizponjeno pa najnižjo.

Artikel je naprava – če je označeno to polje se v primeru, da imamo servisno dejavnost in prodajamo artikle, ob prodaji formira nova naprava v šifrantu naprav v servisni dejavnosti.

Natisni