Specifikacija plačil/računov

Izpis se nahaja v meniju Izpisi in pregledi /Specifikacija plačil/računov .  Obdelava nam omogoča prikaz s katerimi plačili je zapiran določen račun ali obratno, določeno plačilo s katerim računom je povezano.  Ob kliku na obdelavo se nam odpre okno z nastavitvenimi podatki:

·      Leto – program predlaga leto iz nastavitvenih podatkov. Lahko vpišemo tudi starejše leto.

·      Obdobje lahko se omejimo na izbor določenega obdobja.

·      Stranka – izberemo za katero stranko želimo izpisati specifikacijo.

·      Konto – izberemo lahko katere konte želimo prikazati.

·      Od datuma plačila – polje je aktivno v primeru, da imamo spodaj izbrano Za plačila.

·      Od datuma dokumenta – polje je aktivno v primeru, da imamo spodaj izbrano Za račune.

·      Dokument od – Lahko vpišemo če želimo, da se nam podatki izpišejo za točno določene dokumente.

·      Za račune…….Za plačila – Če želimo pregledovati s katerimi plačili je zapiran določen račun izberemo izbiro Za račune, če pa želimo pregledovati kater račun pripada določenemu plačilu, pa izberemo izbiro Za plačila.

 

Natisni