Sorazmerni del regresa za letni dopust za leto 2019 - več izplačil v istem letu

V Uradnem listu RS, št. 28/2019, z dne 3. 5. 2019, sta bili objavljeni noveli Zakona o dohodnini – ZDoh-2U in Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2F, ki davčno razbremenjujeta regres za letni dopust, kar pomeni, da se izplačilo regresa za leto 2019 do 100 % povprečne plače ne všteva v davčno osnovo od dohodka iz delovnega razmerja in v osnovo za prispevke. 

Vsi tisti, kateri morate zaposlenim do konca leta 2019 izplačati sorazmerni del regresa zaradi podaljšanja pogodbe o zaposlitvi, vam v nadaljevanju opisujemo potek pravilne priprave podatkov za obračun.

Sorazmerni del regresa za letni dopust 

Natisni