Šifranti KLASIUS

Uvoz Klasius šifrantov - v primeru, da teh šifrantov v Kadrovski evidenci še nimate, si jih lahko po navodilu uvozite.
V nadaljevanju imate:
- datoteko z navodilom za uvoz
- tri Klasius šifrante.

Natisni