Šifrant zaposlenih – kontrola statusa zaposlitve

Od verzije iCentra 2018.15.001 dalje, smo šifrant zaposlenih dopolnili s kontrolo statusa zaposlitve (določen, nedoločen čas) in povečanim plačilom oz. oprostitvijo plačila prispevka za zaposlovanje.

Šifrant zaposlenih - kontrola statusa zaposlitve

 

Natisni