Šifrant stolpcev v knjigi prejemkov in izdatkov

Pri različici programa, ki je namenjen društvom, imamo namesto Knjige prihodkov in odhodkov Knjigo prejemkov in izdatkov. Stolpci v obeh knjigah se seveda razlikujejo, zato tu naštejmo tiste, ki nastopajo v Knjigi prejemkov in izdatkov.

 

 

Natisni