Šifra za REK pri akontaciji dohodnine

Za pravilen obračun akontacije dohodnine od drugih osebnih prejemkov je potrebno preveriti, da imate pravilno vpisano šifro za REK.
Šifra za REK

Natisni