Reverz

Ob kliku na to obdelavo se nam odpre preglednica reverzov vseh osnovnih sredstev. Tukaj lahko pregledujemo vse reverze ali tiskamo sezname le-teh. Prav tako je možno na tem mestu vnašati nove reverze. Ob kliku na gumb Tiskanje se nam odprejo nastavitveni podatki:

Tukaj se lahko omejimo glede na to katere podatke želimo prikazati na izpisu.

·      Osnovno sredstvo: vpišemo šifro osnovnega sredstva ali drobnega inventarja.

·      Naziv OD, DI: osnovno sredstvo lahko iščemo tudi po nazivu.

·      Šifra stranke: vpišemo šifro stranke, kateri smo izdali OS na reverz.

·      Šifra zaposlenega: ali pa vpišemo šifro zaposlenega, katermu smo izdali reverz.

·      Datum izdaje: vpišemo datum izdaje OS ali DI

·      Datum vrnitve: vpišemo datum kdaj je bilo OS vrnjeno in ni več na reverzu.

·      Osnovna sredstva, DI: izberemo če se želimo omejiti samo na tiskanje osnovnih sredstev ali samo drobnega inventarja. Lahko pa tudi izberemo, da nam prikazujejo oboji.

·      Zaporedje podatkov: Lahko izberemo če želimo podatke sortirati ali po Šifri, Nazivu OS, Stranki, Zaposlenemu,Datumu izdaje ali Datumu vračila.

·      Naziv liste: Lahko vpišemo poljuben tekst, ki se nam izpisuje v glavi izpisa.

·      Izpis nastavitev: Če obkljukamo to možnost se nam na izpisu izpišejo tudi nastavitveni podatki, ki smo jih izbrali za izpis liste.

Natisni