Rekapitulacija plač

Rekapitulacija plač je povzetek obračuna s prikazom prispevkov in davkov za izbrani obračun. Rekapitulacija vključuje naslednje izpise:

Rekapitulacija plač - zbirna rekapitulacija

Rekapitulacija plač - izplačila v breme izplačevalca

Rekapitulacija plač - refundacije

Rekapitulacija plač - invalidnine

Rekapitulacija plač - vojaške vaje

Rekapitulacija plač - bonitete

 

Natisni