Regres za letni dopust 2019 - za javni sektor

V Uradnem listu RS, št. 28/2019, z dne 3. 5. 2019, sta bili objavljeni noveli Zakona o dohodnini – ZDoh-2U in Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2F, ki davčno razbremenjujeta regres za letni dopust, kar pomeni, da se izplačilo regresa za leto 2019 do 100 % povprečne plače ne všteva v davčno osnovo od dohodka iz delovnega razmerja in v osnovo za prispevke.

SAOP program za obračun plač smo glede na zgoraj navedeno zakonsko spremembo ustrezno dopolnili, zato je pomembno, da imate za pravilno pripravo obračuna Regresa za leto 2019 nameščeno verzijo iCentra 2019.06.004 oz. novejšo.

Regres za letni dopust 2019 - za javni sektor

kerazredplacilni

Natisni