Regres za letni dopust 2018 - gospodarstvo

Obračun regresa je ločen obračun od obračuna plače. Predlagamo, da se obračun regresa izvede pred obračunom plače, saj je obračun regresa enostavnejši od samega obračuna plače. 
Ko z obračunom regresa zaključite, ga zaklenete in odprete obračun plače. Če ste kljub našemu nasvetu najprej pripravili obračun plače, plačo zaključili ter regres pripravili po obračunu plače je 
tudi ta postopek pravilen, le obračun plače mora biti v takem primeru dokončan, ker odklepanje obračuna ni mogoče.
 

Regres za letni dopust 2018 - gospodarstvo

Natisni