Razvrstitev predmetov

V kolikor želite, da vam program sam razvrsti predmete ponudnike glede na ceno iz prejetih ponudb, potem v zavihku kliknite na gumb Razvrstitev predmetov. OPOZORILO: program pri tem upošteva le ceno pravočasnih ponudb! Odpre se okno:

V preglednici so prikazani vsi predračuni trenutnega javnega naročila – kolikor različnih predračunov (ki so pravočasni) smo vnesli, toliko dodatnih kolon ima preglednica.

Program bo razvrstil predmete (v primeru izbire po sklopih, bo program razvrstil predmete vključene v odprti sklop) tudi sam s klikom na gumb Razvrstitev predmetov. Ozadje vrstic predmetov se obarva zeleno, ozadje nerazvrščenih predmetov pa ostane belo. V teh belih vrsticah je potrebna ročna izbira:

·      V primeru, da imamo razvrščanje po zaprtih sklopih, potem program opozori v primeru, da razvrstimo predmet iz sklopa, ki nima najnižje vrednosoti. Če pa označimo enega od predmetov zaprtega sklopa iz ponudbe z najnižjo vrednostjo (upoštevan DDV in popust), potem bo program istočasno razvrstil vse predmete te ponudbe.

·      V primeru, da imamo za en predmet zabeleženih več enakih minimalnih cen, nas program na to opozori in avtomatsko razvrščanje moramo dokončati ročno (te vrstice bodo ostale belo obarvane, ostale pa bodo zelene).

Ko končamo, kliknem na gumb Razvrščanje zaključeno.

 

 

Natisni