Razlogi

Šifrant se uporabi pri predlogu za prerazporejanje sredstev. Pomemben podatek je Način prerazporeditve: Običajna ali Prihodki.

Natisni