Razdelek: Združevanje na eno banko ali ZC

Z gumbom  se izvede priprava podaktov za plačilni promet.

Če v nastavitvah ni izpolnjen podatek o številki uporabnika plačilnega prometa, se prenos v PP izvede z izvozom in uvozom podatkov. V tem primeru je treba izpolniti  dodatne podatke v nastavitvah :

Tip naloga v plačilnem prometu – vnesemo ali izberemo iz šifranta

Mapa za izvoz – na računalniškem disku ali drugem mediju mora obstajati mapa za izvoz nalogov v program Plačilni promet.. Pri določanju poti do mape si pomagamo s klikom na gumb . Odpre se novo okno, kjer postopoma določimo pot do mape. Predlagana pot do mape je privzeta iz nastavitev programa

Brisanje obstoječih podatkov v izvozni datoteki – glede na izbiro  /  se izvede brisanje.

 

Vnesene podatke potrdimo s klikom na gumb Potrdi (Alt+P) oziroma jih prekličemo s klikom na gumb Opusti (Alt+O).

Pred pripravo podatkov za plačevanje, se izvede kontrola obstoja podatkov za plačevanje v mapi, ki smo jo določili za izvoz. Če podatki že obstajajo, se pokaže opozorilno okno.

 

 

Ko dobimo podatke o prenesenih nalogih prikazane na ekran, jih lahko s pomočjo gumba Tiskaj  izpišemo še na papir.

Z gumbom  se izvede priprava nakazil izplačil preko direktnih odobritev. Odpre se nastavitveno okno prenosa :

Natisni