Razdelek: Neto izplačila na poravnalne račune

Za prenos neto izplačil morajo biti pri bankah, na katere naj bi se nakazovala neto izplačila po seznamu, vneseni in označeni poravnalni računi. Pri prejemnikih izplačil DOP mora biti izpolnjen način plačila. Podatki fizičnih oseb se odprejo z gumbom . Na vrhu okna je izbira načina plačila. Za plačevanje preko direktnih osdobritev (seznam) mora biti izbrano Posredno nakazilo. Neposredno nakazilo pomeni formiranje plačilnega naloga za prejemnika.

 

 

V razdelku je treba izbrati način priprave direktnih odobritev :

  • Ločeno po poravnalnih računih bank
  • Združevanje na eno banko (ZC).

Natisni