Razdelek: Namen za izplačila pogodb

Izberemo lahko namen iz šifranta zbirnega centra ali vnos – opisni namen

 

Datum izplačila

Referenca obremenitve – za prenose preko UJP

Zaporedna številka paketa – program predlaga predhodno številko + 1

Natisni