Proračunske postavke

·      Šifra proračunske postavke in Naziv proračunske postavke sta  obvezna podatka

·      Konto: neobvezen podatek. Če je vnesen, se bo uporabil pri pregledu Evidence proračunskih postavk in prenosu v DK.

·      Stroškovno mesto neobvezen podatek. Če je vnesen, se bo uporabil pri  pregledu Evidence proračunskih postavk.

·      Stroškovni nosilec neobvezen podatek. Če je vnesen, se bo uporabil pri pregledu Evidence proračunskih postavk.

·      Referent: neobvezen podatek. Če je vnesen, se bo uporabil pri pregledu Evidence proračunskih postavk.

·      Odredbodajalec 1: neobvezen podatek. Vnesen podatek se bo uporabil pri pripravi zahtevka za plačilo.

·      Odredbodajalec 2: Neobvezen podatek. Vnesen podatek se bo uporabil pri pripravi zahtevka za plačilo.

·      Odredbodajalec 3: neobvezen podatek. Vnesen podatek se bo uporabil pri pripravi zahtevka za plačilo.

·      Model: neobvezen podatek. Vnesen podatek se bo uporabil pri pripravi plačilnega naloga.

·      Sklic: neobvezen podatek. Vnesen podatek se bo uporabil pri pripravi plačilnega naloga. Na ikoni kljukice ob polju je omogočen izračun kontrolne številke.

·      Vrsta posla: neobvezen podatek. Vnesen podatek se bo uporabil pri pripravi plačilnega naloga.

Natisni