Priprava zahtevka za refundacijo nadomestil za boleznine – COVID-19

Z verzijo iCentra 2020.07.003 (27.5.2020) oziroma novejšo, smo iz obračuna plač sicer omogočili izpis zahtevka za refundacije boleznin, ki so sicer v breme delodajalca, vendar lahko od 11.4.2020 do 31.5.2020 za njih zahtevate povračilo sredstev od ZZZS, vendar bomo morali na zbirnem zahtevku spremeniti poročanje o urni postavki, saj se po navodilu ZZZS mora tam poročati 100 % urna postavka in ne že znižana zaradi razloga zadržanosti.

Prosimo vas, da z oddajo zahtevka počakate. Popravek bo na voljo predvidoma 15.6.2020

 

Natisni