Priprava vknjižb obračuna

Omogoča pripravo podatkov zbirno ali posamezno za izvoz v dvostavno knjigovodstvo (DK) in vknjižbo za davek na dodano vrednost. Pripravljena temeljnica vknjižb obračuna se prenese direktno v posredno knjiženje dvostavnega knjigovodstva in knjigo izdanih računov v modul DDV (datoteke Promet w-1 in DDV-w.1 ni več potrebno uvažati). Za takšen način dela je potrebno:

·      izpolniti podatek Nastavitve programa – zavihek Povezave – Številka uporabnika DK (uporablja se tudi za povezavo na DDV)

·      pri obdelavi Pripravi vknjižb obračuna izpolniti podatek Temeljnica in Dogodek

 

Formirale se bodo dve besedilne datoteke: Promet.W-1 ter DDV.w-1. Pot do teh datotek smo pred tem določili že v Šifranti in nastavitve à Nastavitve.

Pri vsakem obračunu se pripravljajo podatki v obliki temeljnice za knjiženje v dvostavno knjigovodstvo. Knjiženje plačil, evidenca plačil in izpis opominov se izvajajo s programom DK po ustaljenih postopkih.

·      Leto obračuna, Številka obračuna - določimo leto in številko obračuna, za katerega bomo pripravljali vknjižbe obračuna.

·      Datum plačila pokojnine - I - polje je aktivno samo v primeru, da uporabljate kodo programa O (dom upokojencev), vpišete pa datum plačila pokojnine.

·      Oskrba I - polje je aktivno samo v primeru, da uporabljate kodo programa O (dom upokojencev). V primeru, da podatek izpolnite, potem bo program vse storitve, ki ste jih vključili v obračun in ki so označene kot Skupina storitve = Oskrba, razdeli na delež storitve Oskrbe I. in delež ostalih oskrb.

·      V primeru, da imate izpolnjen podatek Nastavitve programa – zavihek Povezave – Številka uporabnika DK (uporablja se tudi za povezavo na DDV), se pri obdelavi Pripravi vknjižb obračuna zapišejo pripravljene vknjižbe tudi v posredno knjiženje DK in na tem mestu je potrebno izpolniti podatek Temeljnica in Dogodek.

 

Program pri pripravi vknjižb obračuna upošteva konte iz Nastavitve programa  - zavihek Konti in iz šifranta Storitve. Po določitvi nastavitvenih podatkov za izvoz kliknemo na gumb Izvajaj. Po kliku na gumb Izvajaj, se najprej v primeru, da obračun še ni zaklenjen, pojavi vprašanje, ali želite obračun zakleniti (Zakleni obračun).

Če katera od zgoraj naštetih datotek že obstaja, se najprej odpre opozorilno okno, najprej za prenos vknjižb v DK in nato vknjižb DDV.

Pri formiranju podatkov za knjiženje v v DK datoteka Racuni.W-1 vsebuje:

Vrste zapisov

Breme/dobro

Znesek

zapisi terjatev

Breme

zbirno vrednost z DDV + zaokrožitev – dejanska doplačila

zapisi prihodka

Dobro

Skupaj vrednost brez DDV

zapis terjatev za doplačila

Dobro

Skupaj dejanska doplačila

zapis prihodkov za doplačila

Breme

Skupaj dejanska doplačila

zapis za režijo

Dobro

Skupaj vrednost režije pri obračunu oskrbe: režija je izračunana kot razlika med zneskom oskrbe in prehrano

zapis za prehrano

Dobro

Skupaj vrednost prehrane pri obračunu oskrbe: znesek prehrana je zmanjšana za znesek odsotnost ne glede na Osnovo za odsotnost

zapis za davek 20%

Dobro

Skupaj DDV 20%

zapis za davek 8,5%

Dobro

Skupaj DDV 8,5%

zapis za zaokrožitev

Dobro

Skupaj zaokrožitve

 

Pri formiranju podatkov za knjiženje v DDV datoteka DDV.W-1 za windows okolje vsebuje dve vrst zapisov: Zapis strank, ki so davčni zavezanci in Zapis strank, ki niso davčni zavezanci.

Kolona

Davčni zavezanec

Znesek

7

Da in Ne

Vrednost Obdavčeno 8,5% + DDV 8,5% + Vrednost Obdavčeno 20% + DDV 20%

8

Da in Ne

Vrednost Oproščeno DDV 0%

10

Da in Ne

Vrednost Oproščeno DDV 0% + Oproščeno DDV 8,5%+ Oproščeno DDV 20%

11

Da

Vrednost Obdavčeno 8,5%

12

Da

DDV 8,5%

13

Da

Vrednost Obdavčeno 20%

14

Da

DDV 20%

15

Ne

Vrednost Obdavčeno 8,5%

16

Ne

DDV 8,5%

17

Ne

Vrednost Obdavčeno 20%

18

Ne

DDV 20%

Natisni