Priprava temeljnice za Plačilni promet v Drugih osebnih prejemkih

Navodilo za ureditev nastavitev kontiranja in pripravo temeljnice za Plačilni promet.

Natisni