Priprava statističnega poročila Četrtletno raziskovanje o poslovanju poslovnih subjektov (ČPPS)

 

V želji, da bi zavezance za poročanje čimbolj razbremenil je SURS letos skrajšal vprašalnik ČPPS. Vprašalnik ČPPS za leto 2018 je torej potrebno objaviti po novih navodilih, ki jih najdete na spletnem naslovu: https://www.ajpes.si/Statistike/Cetrtletno_porocanje/Splosno/Vsebinska_navodila.
Vprašalnik je dostopen tukaj: http://www.stat.si/statweb/File/DocSysFile/9712/POSL-PCL_2018_vzorec.pdf.
Svetujemo, da si obstoječe izkaze sami prilagodite novim zahtevam poročanja. V kolikor pa ste na novo postali zavezanci za ČPPS, pa si iz naše spletne strani uvozite nove in si jih uredite. 

Izkazi za ČPPS

ČPPS - 2018

Natisni