Priprava podatkov za plačilni promet

Z ukazom Priprava podatkov za plačevanje izvedemo izvoz podatkov v datoteko, ki služi prenosu podatkov o nalogih za plačilo v program Plačilni promet.

Seznam obračunov – izberi obračun za prenos – s tem  gumbom se odpre preglednica obračunov, pri katerih prenos v plačilno promet še ni bil izveden. Možna je izbira in preklic izbire za vse predlagane obračune in izbira posameznih obračunov. Ta možnost je aktivna samo takrat, ko se izvoz izvede za več obračunov preko izbire  na glavnem meniju.

Namen nakazila (1. vrstica) – prenese se v plačilne naloge.

Datum valute za izplačila – program predlaga datum za izplačila iz podatkov obračuna. Predlagani datum lahko spremenimo.

Datum valute za dajatve – program predlaga datum plačila dajatev iz podatkov obračuna. Predlagani datum lahko spremenimo.

Združevanje po šifri plačnika – uporabi se samo v  posebnem primeru, ko več pogodbenih strank (prejemnikov) izbere enega izmed njih in ta prejme skupno nakazilo.

Natisni