Priprava podatkov za inventuro

Ob kliku na gumb  - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Inventura, kamor vnesemo nastavitvene podatke za pripravo inventurne liste.

Skladišče - vpišemo šifro skladišča oziroma ga poiščemo v šifrantu Skladišča. Na tem mestu lahko skladišča tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Vnos podatka je obvezen.

Konsignant - vpišemo šifro konsignanta oziroma ga poiščemo v šifrantu Stranke. Če ni izpolnjeno, se pripravi inventurna lista za vse artikle.

Dobavitelj - vpišemo oziroma izberemo šifro dobavitelja. Če ni izpolnjeno, se pripravi inventurna lista za vse dobavitelje.

Datum - vpišemo datum priprave inventure oziroma ga s klikom na gumb  izberemo v koledarčku.

Stanje iz prometa – označimo ali želimo knjižno stanje zaloge artiklov iz trenutnega stanja  (hitrejši način) ali izračunanega iz prometnih podatkov na dan inventure  (počasnejši način).

Priprava popisne liste s knjižnim stanjem - označimo ali se poleg knjižnega stanja pripravi tudi popisna lista za inventuro  ali se ne  prazno.

Šifra artikla - vpišemo oziroma izberemo artikle, za katere želimo pripraviti inventurno listo.

Konto zaloge - vpišemo oziroma izberemo za katere konte želimo pripraviti inventurno listo.

Šifra skupine - vpišemo oziroma izberemo šifro skupine artiklov, za katere želimo pripraviti inventurno listo.

Klasifikacijska šifra - vpišemo oziroma izberemo klasifikacije, za katere želimo pripraviti inventurno listo.

Šifra oddelka - vpišemo oziroma izberemo oddelke, za katere želimo pripraviti inventurno listo.

Opomba - vpišemo poljuben tekst.

Po potrditvi si program zapomni trenutno stanje ustreznega leta kot inventurno knjižno stanje.

Natisni