Priprava podatkov za DK, dohodnino in plačevanje

V preglednici Obračuni se z aktiviranjem gumba Izvoz podatkov  odpre meni za izbor naslednjih ukazov: priprava podatkov za plačevanje, priprava podatkov za DK in priprava podatkov za dohodnino.

Da lahko izvedemo pripravo podatkov za plačevanje in za DK, moramo obračun zaključiti.

Odvisno od nastavitev prenosa izplačil preko direktnih odobritev se odpre nastavitveno okno. Ko je nastavljen prenosa izplačil preko direktnih odobritev, nastavitveno okno izgleda tako :

 

Sicer so na njem samo nastavitve prenosa v PP :

Več:

Natisni