Priprava podatkov za DK

Prenos temeljnice s knjižbami DOP je mogoče v DK prenesti neposredno (če je izpolnjen podatek o številki uporabnika v nastavitvah DOP) ali posredno preko izvoza  / uvoza besedilne datoteke. Odpre se nastavitveno okno za pripravo knjiženja s podatki :

Naziv obračuna – naziv obračuna se prenese iz preglednice Obračuni.

Datum obračuna – program predlaga datum obračuna iz preglednice Obračuni.

Opis – dodatni opis knjižb oz .temeljnice

 

Če knjiženje poteka preko izvoza / uvoza je treba izpolniti še :

 

Mapa za izvoz – na računalniškem disku ali drugem mediju mora obstajati mapa za izvoz podatkov v program DK. Pri določanju poti do mape si pomagamo s klikom na gumb . Odpre se novo okno, kjer postopoma določimo pot do mape. Predlagana pot do mape je privzeta iz nastavitev programa.

 

Vnesene podatke potrdimo s klikom na gumb Potrdi (Alt+P) oziroma jih prekličemo s klikom na gumb Opusti (Alt+O).

Ko potrdimo pripravo podatkov za DK, se izvede kontrola obstoja podatkov za knjiženje v mapi, ki smo jo določili za izvoz. Če podatki že obstajajo, se pokaže opozorilno.

 

 

Ko dobimo podatke za DK prikazane na ekran, jih lahko s pomočjo gumba Tiskaj  izpišemo še na papir.

 

Natisni