Priprava novega izpisa

Nov izpis oblikujemo tako, da najprej označimo izpis, na podlagi katerega bomo oblikovali svoj izpis. Kliknemo na gumb Vnesi zapis. Odpre se okno, kjer vpišemo ime novega izpisa.

Naziv – vpišemo naziv izpisa, ki ga bomo sami oblikovali

Število kopij – Če bomo izpis običajno tiskali v več kot 1 izvodu, to številko vnesemo kot število kopij. Pri tiskanju se bo ta številka pokazala kot ponujena (v primeru smo želeli 2 kopiji..):

Izpis je v skupni uporabi – če to polje označimo, bomo dali izpis v »skupno uporabo«.   To pomeni, da bo ta izpis lahko uporabljali tudi če izberemo delo v drugem uporabniškem nazivu. Privzeto je to polje neoznačeno, kar pomeni, da bo nek izpis viden samo v okviru dela s posameznim uporabniškim nazivom. Ta podatek lahko spreminja samo operater, ko je prijavljen v delo za uporabniški naziv, v katerem je bil zapis ustvarjen. Vsi vzorčni izpisi pa so vedno dani v skupno uporabo vsem uporabniškim nazivom, in tega podatka sami ne moremo spreminjati.

Izpis je definiral – tega podatka ne vnašamo. Prikazuje, kdo je posamezen zapis ustvaril. Vse vzorčne izpise ustvarja vedno SAOP, ostale pa lahko uporabniki sami. Polje prikazuje ID in naziv uporabnika, ki je ustvaril nek izpis.

 

Po potrditvi naziva lahko na novo vneseni izpis oblikujemo tako, da na preglednici izpisov kliknemo na gumb . Odpre se spodaj prikazano okno.

Natisni