Priprava davčnega obračuna v DK - Izkazi

Podaljšan rok za oddajo do 8.4.2019 !

Od verzije 2019.04.001 program omogoča uvoz, pripravo in oddajo podatkov na FURS za Davek od odhodkov pravnih oseb in Davek od dohodkov iz dejavnosti. Datoteke izkazov uvozite v Dvostavno knjigovodstvo in uredite v skladu z navodili za uvoz in pripravo izkazov.

DDPO

DDPO - za Javni sektor

DDD

Priprava DDPO in DDD v iCentru

 

 

 

Natisni