Priprava datoteke za vzdrževane družinske člane za leto 2019

Izplačevalci dohodkov morajo po zakonu podatke o vzdrževanih družinskih članih sporočiti FURS-u do konca leta 2019.

vzdr.dr. člani 2019

Natisni