Priprava datoteke za vzdrževane dr. člane za leto 2018

Izplačevalci dohodkov morajo po zakonu podatke o vzdrževanih družinskih članih sporočiti FURS-u do konca leta 2018.

Priprava datoteke za vzdrževane dr. člane za leto 2018

Natisni